Pracownicy Agencji

OFERTA

Oferujmy państwu kompleksowe usługi

Poniżej przedstawiamy katalog usług wykonywanych przez Agencję Ochrony "AGAR". Pozostajemy w przekonaniu, iż przedstawone informajce przekonają Państwa do podjęcia współpracy z naszą Agencją.

Imprezy Masowe

Firma „AGAR” jako koncesjonowana agencja ochrony specjalizuje się w świadczeniu usług ochrony osób i mienia w formie stałej, lub doraźnej, bezpośredniej ochrony fizycznej. Ochraniamy głównie obiekty użyteczności publicznej takie jak: budynki biurowe (np. urzędy samorządowe i rządowe, biurowce), obiekty handlowe i usługowe (np. sklepy, butiki, galerie handlowe), placówki kulturalne (np. muzea, galerie sztuki, skanseny, sale widowiskowe, domy kultury), instytucje edukacyjne i naukowe (np. szkoły podstawowe, gimnazjalne i wyższe), obiekty sportowe (np. stadiony piłkarskie, hale sportowe, baseny), obiekty zamieszkania zbiorowego (np. domy opieki społecznej, domy studenckie, bursy), jednostki medyczne i ratunkowe (np. szpitale, przychodnie), obiekty gastronomiczne (np. restauracje, puby), obiekty przemysłowe i budowy oraz wiele, wiele innych.
Ponadto, w związku z tym, iż Agencja AGAR posiada status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO), zabezpieczamy także obiekty wpisane przez właściwego wojewodę na listę obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

W zależności od wielkości i charakteru obiektu oferujemy różne formy rozwiązań bezpieczeństwa dopasowane do indywidualnych wymagań Zleceniodawcy. Wieloletnie doświadczenie naszej kadry kierowniczej daje pewność naszym klientom, iż ich mienie zostanie w sposób profesjonalny zabezpieczone.

Zlecone zadania z zakresu ochrony osób i mienia realizują wyszkoleni i doświadczeni pracownicy ochrony. Drobiazgowy system doboru pracowników pozwala nam na oddelegowanie do pełnienia służby tylko wyselekcjonowanych pracowników ochrony, posiadających odpowiednie predyspozycje, a także wymagane, przede wszystkim ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i minia ale także innymi aktami prawnymi, uprawnienia w tym min:


 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • legitymacje dopuszczenia do broni
 • zaświadczenia o niekaralności
 • poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Pracownicy ochrony zgodnie z przepisami posiadają jednolite umundurowanie (wyróżniające ich od innych formacji ochronnych), imienne identyfikatory ze zdjęciem, środki przymusu bezpośredniego (np. pałki wielofunkcyjne typu TONFA, paralizatory elektryczne, broń palną krótką).
Poza odpowiednio wykwalifikowanymi pracownik ochrony na poziom bezpieczeństwa powierzonego nam mienia wpływa także sprzęt jaki został im oddany do dyspozycji.

Podczas wykonywania zadań ochrony na powierzonych obiektach i obszarach pracownikom ochrony przydzielane są niezbędne środki łączności, takie jak radiostacje przenośne, urządzenia antynapadowe oraz telefony komórkowe, umożliwiające w sytuacji zagrożenia szybkie wezwanie pomocy oraz skuteczną interwencję. Ponadto na obiektach montowany jest system kontroli pracy pracowników ochrony sprawdzający prawidłowość wykonywanych patroli prewencyjnych.
Nasza Agencja realizuje także usługi ochrony z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Między innymi także w tym celu został zatrudniony w naszej firmie pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Agencja AGAR wykonuje także usługi polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, (tzn. monitoring).

W zakresie zadań grup interwencyjnych i monitoringu dysponujemy własnymi załogami patrolowymi, które złożone są z dobrze wyszkolonych, sprawnych i uzbrojonych pracowników ochrony. Duże doświadczenie pracowników ochrony wchodzących w skład grup interwencyjnych umożliwia nam na szybkie i skuteczne działanie w razie zaistniałego niebezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania organizacyjne pozwalają na szybkie dotarcie do miejsc i obszarów z których otrzymano wezwanie. Dzięki temu we właściwym czasie następuje interwencja prowadząca do skutecznego zapobiegnięcia włamaniom, zniszczeniu mienia oraz napadom oddanych nam pod ochronę obiektów, mieniu oraz osób.


Ochrona

Usługa konwojowania wartości pieniężnych polega na ochronie przewożonych lub przenoszonych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niezabezpieczanych przez właściwie wyszkoloną i wyposażoną, posiadającą wewnętrzną strukturę, działającą według określonej taktyki, poruszającą się po wcześniej zaplanowanej trasie, wydzieloną grupę konwojentów.

Nasza Agencja posiada transport samochodowy przystosowany zgodnie z przepisami do wykonywania konwojów wartości pieniężnych w tym konwojów na rzecz banków i innych instytucji finansowych. Każdy z samochodów posiada dwu systemowy system łączności bezprzewodowej umożliwiający, niezależnie od siebie, zawiadomić w sytuacji zagrożenia Policję oraz połączyć się z bazą i ośrodkiem kierowania Agencji. Ponadto dodatkowym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa transportownych wartości pieniężnych jest monitorowanie pozycji pojazdów przewożących wartości pieniężne przez 24 godziny na dobę przez Centrum Monitoringu za pośrednictwem zainstalowanego w autach systemu satelitarnej lokalizacji GPS.

Pracownicy ochrony zatrudnieni przy konwojach wartości pieniężnych uzbrojeni są w broń palną krótką. Posiadają określone przepisami środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenia technicznego w postaci kamizelek kuloodpornych, hełmów ochronnych, a do przenoszenia i transportu wartości pieniężnych używają atestowanych neseserów oraz walizek z wbudowanym systemem paraliżująco-obezwładniającym i akustycznym.


Konwoje

Obowiązująca od 1 sierpnia 2009 r. nowa ustawa o bezbieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) nałożyła na organizatora odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania. Dlatego tak ważną sprawą jest współpraca z właściwą agencją ochrony posiadającą zarówno duże doświadczenie jak i odpowiednio dobrany i przeszkolony personel. Agencja AGAR spełnia wszystkie te wymagania w stu procentach!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zabezpeczenu wszelkiego rodzaju imprez. Począwszy od imprez podwyższonego ryzyka poprzez duże koncerty, zawody sportowe w których uczesniczyło po kilkatysięcy widzów, aż po imprezy plenerowe i festyny rekreacyjne. Wszędzie pozostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie. Nasi pracownicy to osoby z dużym doświadczone posiadające wymagane przez ustawę uprawnienia w tym m.in. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie członka służb porządkowych i informacyjnych, a ponadto zawsze wykazują sie dużą skutecznością i kulurą.
Dlatego nie obawiamy sie przyjmować trudnych zleceń, czego niewątpliwym dowodem jest podjęcie sie zabezpieczenia meczy piłkarksich na stadionie Opolskiego Klubu Sportowego "ODRA OPOLE". O naszym profesjonaliźmie świadczy zadowolenie naszych klientów.
Jeżeli zamierzają Państwo organizowac imprezę masową artystyczno-rozrywkową w tym koncert muzyczny, imprezę plenerową, dni miasta, festyn, dożynki itp. lub masową imprezę sportową w tym mecz piłki nożnej prosimy o kontakt z naszą Agencją. Nasz kierownik ds imprez masowych z wieloletnim stażem w branży spotka sie z Państwem i ustali wszelkie szczegóły organizacji danej imprezy z uwzględnieniem przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w tym:

 • określenie stopnia zagrożeń na imprezie i opracownie sposobów ich zapobiegania
 • opracowanie Planu Zabezpieczenia Imprezy
 • ustalenie odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych
 • wytypowanie kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
 • określenie wzorców postępowania i zakresu obowiązków służb zabezpieczających
 • kontakt z przedstawicielami służb medycznych, Straży Pożarnej i Policji