Pracownicy Agencji

O FIRMIE

       Agencja Detektywistyczna, Konwoju i Ochrony „AGAR” w Opolu powstała w roku 1991 w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.07.1991r. na mocy której, Minister udzielił Agencji koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Dzięki uzyskanej koncesji staliśmy się jedną z pierwszych w Opolu agencji, która podjęła się prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnych usług ochroniarskich. Jako pierwsza na Opolszczyźnie, bo już w 1992 r. nasza Agencja została przyjęta do Krajowego Związku Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych w Warszawie, który zrzesza agencje ochroniarskie o uznanym poziomie świadczonych usług. Także jako pierwsza firma ochroniarska na opolskim rynku rozpoczęliśmy realizację usług konwojowania wartości pieniężnych opancerzonym samochodem specjalistycznym dostosowanym do wymogów ówczesnych przepisów.Od początku swojej działalności postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz zatrudnianie wyszkolonej kadry pracowniczej dopasowując jej umiejętności do wymagań naszych partnerów gospodarczych. Wysoka jakość świadczonych usług oraz profesjonalna kadra kierownicza, a także rozsądne ceny usług, zaowocowały tym, iż w krótkim czasie otrzymaliśmy propozycje współpracy od wielu znaczących podmiotów gospodarczych. Z roku na rok zadowolonych z naszych usług klientów przybywało.
W ciągu 20 lat naszej działalności w branży ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, zabezpieczenia imprez masowych oraz usług detektywistycznych zdobyliśmy uznanie wielu instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych, a każdorazowe, indywidualne podejście do klienta zaowocowało dużym zaufaniem do naszej Agencji i przez to pozwoliło nam na dynamiczny rozwój.
Potwierdzeniem poziomu świadczonych usług przez naszą Agencję jest, odnawiana corocznie, Rekomendacja wystawiana przez Polski Związek Pracodawców OCHRONA, który to związek zrzesza największą liczę agencji ochroniarskich w Polce. Aktualną Rekomendację można zobaczyć w dziale Klienci. Tutejsza Agencja jest także członkiem Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia oraz Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.


Zaufanie podstawą relacji z klientem!

biznes 5

Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa powierzonego nam mienia zarówno w systemie ochrony bezpośredniej obiektów jak i ochrony konwojów wartości pieniężnych, jest posiadanie przez Agencję ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na wypadek zdarzeń, które mogłyby zaistnieć podczas wykonywanych przez Agencję usług ochrony mienia. Dzięki temu ubezpieczeniu zawartemu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym „ERGO HESTIA” S.A Agencja posiada pełną wypłacalność w przypadku zaistniałych zdarzeń mogących wystąpić podczas wykonywania zleconych usług.